Ikan bermacam ikan

 

BERSURAHAN  01:

Amun kepingin ikan SEMPILAI,

Kada magan dipasang TEMPIRAI,

Tempirai hagan perangkap ikan berbagai.

 

Jom tulakan MEUNJUN ke hulu,

Amun kepingin ikan PUYU.

 

Surahan 02

Amun kepingin ikan SAPAT,

Beumbaiyan ke bandang MEMUKAT.

 

Sepalih kepingin KALI MAMAH, sepalih KALI BUJUR,

Hingkat hangko ke telayak masang banyak-banyak BANJUR.

Jarang meulehi amun ‘BAH’ – BANJIR sambatan orang BANJAR; kada BANJUR.

 

 

 

BERSURAHAN 03:

Amun kepingin bangat WALUT tu,

Jangan kulir ke buntut masang BUBU.

 

Bini betianan, limbah beranak cari’e HARUAN,

Sawat kuloku MENGALAU semalaman.

 

 

Surahan 04

 

Nyaman anak KIWAK, SAPAT RONGGENG ditanak atau digangan,

Tulakan  kekanakan MENANGGUK di bandang.

 

Amun sekampungan hingkat beumbaiyan,

Tulak bedarauan MENIMBA telaga seganalan.

Kaina bulikan hingkat menghayau bandang.

 

 

Surahan 05:

Orang sugih tukari alatan, pemalar tajun telayak  mengagau.

 

 

 

Amun orangnya kada pemilihan, tapi sugih berduitan,

Tulak ka pakan rabu menukar alatan,

Banyak alat yang hanyar dan peruna ulahan,

Bermacam-macam ada haja ,

TIMPANG ada, TANGKOI gen ada,

Yang paling mahal tu hangko LUNTA;

Amun orangnya pemalar (0 kos) / kulir bedarau,

Tajun haja ke talayak mengagau…..

 

Sekian, As Salam,

salah silap berilaan.