Grup Watssapp SMKP

Created on 21 Oct 2014.

Rangkaian ahli keluarga Kpg Seri Makmor 1 & 2, Mukim Parit Tok Kip, Kuala Kurau beserta ahli waris dalam perkongsian maklumat dan perkhabaran dari masa ke semasa.

Listed above are those as are in 2016.


New members after 2016 are as follows: