ABD MANAP [M]
MAAKMOR  Abd Samad  Abd Rashid [MR] Mat Saman  MOHD ALI Sulaiman Ukar  Ismail Abd Rahman snr [HH] Mat Amin Khalip / Mahalid
Children:
Ambariah Maakmor Samsuri Maughni [MRM] Ramli  Hashim  Shaarani Shaari  Amas/ Mawi sps (Amas) [HHA]
Hamdan Alias
Basri Mohd Amin
Daud @2
Khaithir Hj Ali Asmawi Khalip
Abd Majid (Prt Hj Wahab, Bg Tiang
Jelani @2 ????
????
Habsah Maakmor Zabedah  Ali Bashah ibu [MRN] Mastor  Awang (Penghulu) Mawi Zaini  Samsuri Abd Rahman [HHS]
Osman
Jamaeh /AmirSPS
Rais Maakmor Tok Anjang 
Umar  Ahmad (Towkey) Hamidah  Jamhari  Putih Abd Rahman [HHP]
Arshad Maakmor Johara Tawi  Mariam Fatimah  Amnah  Fatimah Abd Rahman [HHF] /M Noor sps
Mariam Maakmor Ahmad  Mariam  Esah Zainab  Asmah 
Said Makmor Hamdan Kuri 
Sulaiman 
Zaleha  Fatimah 
Abd Hamid Maakmor
Ramlah 
Sabran 
Aishah 
Abd Kadir Maakmor Mardiah
Halimah Maakmor
Maimunah Maakmor
Halimah Mohd Noor [HHFH] Children: Children: Children: Children: Children: Children: Children:
Ruang berwarna adalah suami isteri dalam kelompok keluarga.  Anri Mohd Nor [HHFG] Sabariah Hamdan Hamidah Basri Mohd Nor Hj Daud Mohd Zaki Khaithir Kamariah Asmawi Ghazali A Majid (Bkt Merah) Razali Jelani Mawi @Bt7 Samsuri
Juri Mohd Nor [HHFF] Jerai Hamdan Iman Basri.@Sulaiman Sulaiman (BUSU) Maimunah Khaidir Hasanah Asmawi Married to Jamaiyah Hj Aman Lokman Jelani
Utk melihat anak2 mereka, sila klik pautan bagi nama yang berkenaan di halaman berkaitan   Abu Bakar Hamdan Rajuni Basri Awang / Ghazali Osman Hj Khaithir Ramli Asmawi Siblings: Yahaya Hj Jelani
Arshad Samsuri A Rahman [HHSA] Ali Hamdan Ridhuan Basri Halimah Daud @ Ahmadsps Che Nilam Hj Khaithir Samsiah Asmawi Azizah Hj Aman
Yahya Samsuri A Rahman [HHSB] Halimah Hamdan   Hjh Kalthum? @ Hussin sps Aminah Asmawi Arshad Hj Aman
Jaafar Samsuri A Rahman [HHSC] Anwar Hj Hamdan Rajali Osman,  Shaari sps bt Hj Daud Salamah Asmawi Hamsah Hj Aman
Mardiah Samsuri A Rahman [HHSD] Asmiah Hamdan Hashim @Harun Junaid Asmawi
Mariam Samsuri04 [HHSE] Maimunah Hamdan   Rauyah Asmawi Amran (Bkt Merah)
Kachi Samsuri04 [HHSF] Masdi Hj Hamdan Jelani Hj Asmawi
Halimahton Samsuri04 [HHSG] Huzni Hamdan Utk melihat anak2 mereka, sila klik pautan bagi nama yang berkenaan di halaman berkaitan Osman Asmawi 
Hanid Samsuri [HHSH] Shamsuddin Hj Hamdan Children:
Abd Radzi Hj Hamdan Juri Amir
Masrah Amir
AMJ  10/12/2016 Awang Amir
Kurdi Amir
Asaari Amir
 
Children: Children: Children: Children: Children:
Bastiah Husin Siti Kamariah @Ainah Ghazali Norlia Razali  Zainuddin Mawi @Ijai Arbaayah Samsuri
Ismail Hussin Zainee Ghazali Dato' Dr. Abd Halim Mawi Salasiah Samsuri
Shamsiah Husin Othman Mawi Ahmad Samsuri
Shamsuddin Hussin Children: Children: Zaiton Mawi
 Aishah (Allahyarhamah) Husin Habsah Amran Mohd Ehsan Yahaya> Maimunah Mawi
Saniah Hussin
Mohd Asri Yahya
Habsah Hussin
Masiah Nodiah Hussin
Dato' Mastika Junaidah Hussin
 
Children:
Shahrinnaquiah Shamsuddin
Syaffrida Shamsudin
Shahrizan Shamsuddin
Suhaila Shamsudin
Habsah dt5